wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. C.S ter Beek - Frenkel ז"ל (geb. 2-10-1926 te Rotterdam )

zal plaatsvinden op

23 juni 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 1430 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה