wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer S.A Parsser ז"ל (geb. 27-10-1927 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

woensdag 27 februari 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 12:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה