wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S Streep - van Moppes ז"ל (geb. 30-9-1927 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 16 december 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Sjiwweadres: Prins Albertlei 9, 2600 Bergen Antwerpen,Belgie Tel de heer N. Streep: 0032-472334411