wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. L Cohen - Nijstad ז"ל (geb. 11-4-1924 te Lochem )

zal plaatsvinden op

Maandag 3 december 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 10:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 11:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה