wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer A Kroonenburg ז"ל (geb. 2-11-1931 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 13 november 2012

Vertrek ter Kleef: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה