wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H Kopuit - Springer ז"ל (geb. 29-3-1931 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

3 oktober 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Sjiwwe vindt plaats nĂ¡ jomtov in Belgie en Israel. - Bne Betera 10, Jeruzalem Israel tel: 00972-2-6788865 - Belgielei 149, Anwerpen, Belgie tel: 00-32-3-2392373