wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer J Chapon ז"ל (geb. 26-12-1942 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

12 september 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה