wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. Marion Raber-Bachner ז"ל (geb. 19 augustus 1928 te Berlijn )

zal plaatsvinden op

11 mei 2022

Vertrek Ter Kleef 6: 13.30 uur

Aankomst te Diemen: 14.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Sjiwwe-adres
Minervalaan 23 I te Amsterdam
Bezoektijden 11.00 -13.00 uur,
15.00 – 18.00 uur en vanaf 19.30 uur

Dawwenen
Woensdag, donderdag, zondag en maandag om 19.40 uur
Om de bestaande minjanim niet op te breken wordt er ’s ochtends in het JCC
gedawwend.
Alleen op dinsdag is om 08.30 uur sjachariet aan de Minervalaan 23 I.