wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. Bettie Sanders-de Wolf ז"ל (geb. 27 november 1957 te Almelo )

zal plaatsvinden op

18 juli 2021

Vertrek Ter Kleef 6: 18.15 uur

Aankomst te Muiderberg: 18.45 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Alle awelim zitten sjiwwe te Cannenburg 26.

Dawwentijden
08.00 Sjacharies met aansluitend bezoek tot 12.00 uur
12.00 – 14.00 geen bezoek
14.00 – 17.00 bezoek
17.00 – 19.00 geen bezoek
19.00 sjiwwe met minche & ma’ariv om 20.00 uur
Vrijdag minche om 14:00

Max en Eduard zitten ivm Corona sjiwwe maandag t/m donderdag vanaf 14:00-17:00 op de Kathleen Ferrierlaan 26 te Amstelveen, met minche en ma’ariv 20:15 uur.