wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. Flora Yolande Davidson ז"ל (geb. 3 februari 1933 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

6 juni 2021

Vertrek Ter Kleef 6: 11.30 uur

Aankomst te Muiderberg: 12.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה