wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. B. Hamme-Levie ז"ל (geb. 27 juni 1933 te Soerabaja )

zal plaatsvinden op

5 april 2021

Vertrek Ter Kleef 6: 13.00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה