wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer A.H. Gomes de Mesquita ז"ל (geb. 15 maart 1930 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

30 augustus 2020

Vertrek Ter Kleef 6: 16.00 uur

Aankomst te : 16.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I E B N G A

Uitsluitend op afspraak via tel: 0651516023 (Debbie Bachrach)
Soetendaal 108 te Amsterdam
maandag 14:00 – 17:00
dinsdag en woensdag 10:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00
Vanaf donderdag is de sjiwwe in Israel