wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer Maurice Shabi ז"ל (geb. 19 februari 1929 te Basra, Irak )

zal plaatsvinden op

16 juni 2020

Vertrek Ter Kleef 6: 11.30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 12.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה