wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. R.M. de Winter-Sanders ז"ל (geb. 2 augustus 1948 te Kaapstad, Zuid Afrika )

zal plaatsvinden op

2 januari 2019

Vertrek Ter Kleef 6: 13.30 uur

Aankomst te Muiderberg : 14.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה