wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. R. Coronel-Reiss ז"ל (geb. 23 maart 1918 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

4 september 2017

Vertrek Ter Kleef 6: 10.30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 11.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה