wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. P. van Staveren-Behar ז"ל (geb. 02-01-1949 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

woensdag 21 september 2016

Vertrek Ter Kleef 6 : 13:30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 14:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה