wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. D Fortuin- Rijxman ז"ל (geb. 13-1-1930 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

maandag 18 juli 2016

Vertrek Ter Kleef 6: 12:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 12:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה