wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H.R. Elbaum ז"ל (geb. 24-04-1957 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

maandag 1 februari 2016

Vertrek Ter Kleef 6: 15:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 16:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה