wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. J. Polak ז"ל (geb. 2-4-1945 te Tilburg )

zal plaatsvinden op

vrijdag 5 juni 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה