wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer A.I. Jessurun Cardozo ז"ל (geb. 27-6-1946 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 14 mei 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I E B N G A

Adres: Sjoel Amstelveen , Max Havelaarlaan 435

De Sjiebnga begint op donderdag om 19:00 uur en er zal om 19:40 uur middag en avond gebed worden gelezen.
Vrijdag zal het ochtend gebed om 6:45 worden gelezen en er zal sjiebnga worden gezeten tot 17:00.
Zondag zal het ochtend gebed om 8:00 worden gelezen.
Maandag en dinsdag zal het ochtend gebed om 6:45 worden gelezen.
Zondag, maandag en dinsdag zal het middag en avond gebed om 20:15uur worden gelezen.
De familie zal de verder de hele dag sjiebnga zitten met een pauze tussen 17:00 uur en 19:00 uur.
Op woensdag ochtend zal er na het ochtend gebed worden opgestaan.
*Mevr. Jessurun Cardozo zal op de sjiebnga - dagen een rust pauze hebben tussen 13:00 en 16:00 uur