wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. F.H. Stork-Straus ז"ל (geb. 24-5-1921 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

maandag 1 december 2014

Vertrek ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה