wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer D.J.P. Arrias ז"ל (geb. 17-8-1924 te Paramaribo,Suriname )

zal plaatsvinden op

donderdag 6 november 2014

Vertrek ter Kleef 6: 10:45 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 11:15 uur

.ת.נ.צ.ב.ה