wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. E.S. Lobatto - de Raaij ז"ל (geb. 7-3-1918 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 18 oktober 2014

Vertrek ter Kleef 6: 15:30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 14:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה