wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer L Stuiver ז"ל (geb. 29-9-1930 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 17 augustus 2014

Vertrek Ter kleef 6: 18:30 uur

Aankomst te Ouderkerk, kerkstraat 10 : 19:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה