wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. J Visser - Erwteman ז"ל (geb. 24-9-1920 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

vrijdag 16 mei 2014

Vertrek Ter kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה