wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S Kirschner ז"ל (geb. 25-3-1928 te Lemberg, Polen )

zal plaatsvinden op

vrijdag 22 november 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 12:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 12:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה