wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer J.N Raiman ז"ל (geb. 22-6-1950 te Yafo )

zal plaatsvinden op

zondag 2 juni 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 16:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 17:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Er zal Sjiwwe worden gezeten bij mevr. M.Raiman-Vos
Adres: Muur 65, 1422 PG, Uithoorn.

Er zal elke dag Sjiwwe
worden gezeten tot en met vrijdag. Op maandag, dinsdag en
donderdag zal er ook om 20:00 Minche en Marief worden gedawend.