wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. B.H Peereboom-van Praag ז"ל (geb. 28-7-1919 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 28 mei 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 20:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 20:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה