wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. W Zellerkraut-Kalmanowicz ז"ל (geb. 7-8-1926 te Hamborn, Duitsland )

zal plaatsvinden op

zondag 28 april 2013

Vertrek ter Kleef 6: 17:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 17:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה