wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer E Ish - Hurwitz ז"ל (geb. 28-11-1940 te Tel Aviv, Israel )

zal plaatsvinden op

vrijdag 12 april 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 13:45 uur

Aankomst te Ouderkerk a.d. Amstel: 14:15 uur

.ת.נ.צ.ב.ה