wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. G van Loggem - Hakker ז"ל (geb. 17-10-1915 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 4 april 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 12:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה