wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer B.N Bachra ז"ל (geb. 14-8-1926 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 7 maart 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Katwijk: 14:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה