wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. L.H Kroonenberg - Blok ז"ל (geb. 7-6-1923 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

18 februari 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a.d. Amstel: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה