wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer S Jacobs ז"ל (geb. 14-7-1925 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 12 februari 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה