wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer P.J Sachs ז"ל (geb. 2-5-1937 te Jeruzalem,Israel )

zal plaatsvinden op

woensdag 30 januari 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 11:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 11:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה