wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. E.B Abram - Berkelo ז"ל (geb. 14-5-1923 te Groningen )

zal plaatsvinden op

maandag 24 december 2012

Vertrek ter Kleef 6: 11:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 12:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה