wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer I Brilleman ז"ל (geb. 24-12-1936 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

vrijdag 7 december 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 12:00 uur

Aankomst te Ouderkerk: 12:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה