wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. F Coltof-Blom ז"ל (geb. 16-1-1915 te Uithoorn )

zal plaatsvinden op

donderdag 6 september 2012

Vertrek ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה