wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. B. West-Swelheim ז"ל (geb. 26 juni 1911 te Hilversum )

zal plaatsvinden op

21 oktober 2021

Vertrek Ter Kleef 6: 19.00 uur

Aankomst te Muiderberg: 19.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה