wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer N. Hamme ז"ל (geb. 13 juli 1925 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

13 april 2021

Vertrek Ter Kleef 6: 18.00 uur

Aankomst te Muiderberg: 18.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה