wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H.S. Magnus-Rothschild ז"ל (geb. 13 oktober 1928 te Hamburg, Duitsland )

zal plaatsvinden op

25 oktober 2020

Vertrek Ter Kleef 6: 14.30 uur

Aankomst te Muiderberg: 15.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

De sjiwwe zal plaatsvinden op de Minervalaan 98 te Amsterdam (van zondag tot ingaande sjabbat). Beperkt (i.v.m. het Coronavirus) bezoek wordt ontvangen op de volgende tijden:

Tussen 10.30 en 13.00 uur
Tussen 15.30 en 18.30 uur
Tussen 19.30 en 21.00 uur