wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. Betty Goudsmit-Oudkerk ז"ל (geb. 2 april 1924 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

14 juni 2020

Vertrek Ter Kleef 6: 17.30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 18.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה