wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. A.S. Boekdrukker ז"ל (geb. 24 april 1940 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

15 maart 2020

Vertrek Ter Kleef 6: 11.00 uur

Aankomst te Muiderberg: 11.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה