wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. E.R. Kriger Robles ז"ל (geb. 25 juli 1922 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

6 februari 2020

Vertrek Ter Kleef 6: 13.30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 14:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה