wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. O. Engelsman-Fuchsova ז"ל (geb. 8 mei 1926 te Rachovo )

zal plaatsvinden op

2 oktober 2019

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה