wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. Esther (Elly) Muller-Engelsman ז"ל (geb. 18 december 1941 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

19 juli 2019

Vertrek Ter Kleef 6: 11.30 uur

Aankomst te Muiderberg : 12:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה