wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H. Smalhout-Soester ז"ל (geb. 2 oktober 1922 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

19 maart 2019

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה