wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H. Goudeketting ז"ל (geb. 8 januari 1922 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

23 november 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 10.30 uur

Aankomst te Muiderberg: 11.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה