wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. C.A. Neeman-Levy ז"ל (geb. 5 januari 1933 te Munster, Duitsland )

zal plaatsvinden op

16 november 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 10.30 uur

Aankomst te Muiderberg : 11.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה