wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer G. Goudeketting ז"ל (geb. 23 augustus 1924 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

26 september 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg : 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה